Парафин – приложения

Основните приложения на парафиновите восъци са: производство на свещи, ролки за текстилната промишленост, дървообработване, защитни покрития, каучукови и пластмасови изделия, опаковки за хранително-вкусовата промишленост, прецизно леене, козметика и др.

Видове парафин, предлагани от „Евриком“ ЕООД

Парафините се делят на полурафинирани и напълно рафинирани в зависимост от съдържанието на масло в тях, като за напълно рафинирани се считат тези видове парафини със съдържание на масло, по-ниско от 0,5%.

Продукт
Темп. на топене, °C
Съдърж. на масло, %
Пенетрация, 0.1 мм
Е1
53 – 58
2.0 – 3.0
30 – 35
Е4
53 – 55
0.5 – 0.8
18 – 20
Е55
58 - 60
0.5 – 1.0
10 – 12
Е57
55 - 57
1.0 – 1.5
30 – 36
Е58
58 - 60
0.3 – 0.5
17 – 19
Е59
56 - 58
0.3 – 0.5
12 – 14
Е6
57 – 59
0.2 – 0.5
12 – 14
Е62
60 – 64
0.5 – 0.7
14 – 16

    Изпрати съобщение