Соев восък – приложения

Соев восък се използва предимно от производителите на свещи като самостоятелна суровина или смесен с други натурални масла или смесен с парафин. Свещите, направени от соев восък, са изключително красиви, натурални са и горят продължително и равномерно.

Видове соев восък, предлагани от „Евриком“ ЕООД

Продукт
Температура на топене,°С
Пенетрация, 0.1 мм
Сoев восък
54 – 56
30 – 35

    Изпрати съобщение