Натурални восъци и емулсии

Натурални восъци - състав

Натурални се наричат восъците, които са с растителен или животински произход. Натурални восъци най-често се получават при обработка на растителни и животински масла чрез селективни модификации.

По химичен състав натуралните восъци представляват смеси от алкохоли, мастни киселини и естери. Те са с различен произход, но като цяло са твърди и не толкова мазни, а в същото време са резистентни на влага, окисление и микробиологично разлагане.

Ново направление в нашата дейност е производство на емулсии на основата на натурални восъци за различни индустриални приложения. Тези емулсии спомагат на нашите клиенти да произвеждат продукти съобразени със световните тенденции за употребата на екологични и възобновяеми суровини за производство. В партньорство с наши клиенти ние разработваме конкретни формули на основата на карнауба, пчелен восък, рапица, слънчогледов восък и др.

Натурални восъци

Видове натурални восъци

    Изпрати съобщение