Блог

Програма „Енергийна ефективност“

На 21.09.2022 г. Евриком ЕООД започна изпълнение на проект, съгласно договор  BG16RFOP002-6.002-0146 Възстановяване на МСП чрез подобряване на енергийната ефективност по програма Иновации и конкурентоспособност, процедура BG16RFOP002-6.002 – „Възстановяване на МСП чрез подобряване на енергийната ефективност“. Продължителността на проекта е 8 месеца. Проектът е на обща стойност  284 190,30 лв., от които 50% под формата на […]

кокосов восък

КОКОСОВ ВОСЪК – ВОСЪК ОТ СЛЕДВАЩО ПОКОЛЕНИЕ?

Кокосовият восък е органичен, възобновяем, не съдържа пестициди! Той се извлича от „месото“ на кокосовият орех и най-често се смесва с някои по-твърди восъци…

РАСТИТЕЛНА СМЕС ЗА СЪДОВЕ

100% РАСТИТЕЛНА СМЕС ЗА СЪДОВЕ

Изборът на най-подходящия восък за свещи за вашите продукти е едно от най-важните решения, които ще вземете като производител на свещи.

    Изпрати съобщение