Блог

„Евриком“ вече е част от ECMA

От тази година фирма „Евриком“ стана част от семейството на ЕСМА – Европейска асоциация на производителите на свещи. Асоциацията в сегашния й вид и име е основана през 2021 г, когато се сливат вече две съществуващи – АЕСМ (Асоциация на европейски производители на свещи) и ЕСА (Европейскa асoциация за свещи). Целта на сливането е новата […]

Програма „Енергийна ефективност“

На 21.09.2022 г. Евриком ЕООД започна изпълнение на проект, съгласно договор  BG16RFOP002-6.002-0146 Възстановяване на МСП чрез подобряване на енергийната ефективност по програма Иновации и конкурентоспособност, процедура BG16RFOP002-6.002 – „Възстановяване на МСП чрез подобряване на енергийната ефективност“. Продължителността на проекта е 8 месеца. Проектът е на обща стойност  284 190,30 лв., от които 50% под формата на […]

РАСТИТЕЛНА СМЕС ЗА СЪДОВЕ

100% VEGETABLE WAX BLEND FOR CONTAINERS

Choosing the right candle wax for your products is one of the most important decisions you will make as a producer of candles. Over the past year, our technologists have developed a wax blend for container candles, which consists of all-natural waxes. The blend can be poured into both glass and plastic containers. It adheres […]

    Изпрати съобщение